Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

.se på väg

Posted by
Miguel (Stockholm, Sweden) on 1 December 2012 in Cityscape & Urban.

.es Arusha es la ciudad desde donde comenzamos el safari. Y nunca mejor dicho ya que al parecer, fue nombrada oficialmente ciudad el día antes de llegar allí. Como de costumbre me documento mucho después de haber estado en un lugar. Puesto que hablamos de una nueva ciudad no está de más hablar un poco del censo. Las autoridades estimaron que el censo del distrito de Arusha estaría listo en cinco días gracias a la labor de 5.057 funcionarios. Para poder contar algunas de las tribus las autoridades se vieron obligadas, por ejemplo, a autorizar la caza de doce cebras para que el pueblo Hadzabe del lago Eyasi las comiera antes de ser contados. La población Mang'ola pidió monos, pero las autoridades dejaron claro que tenían que conformarse con cebras. Pero el censo llevó mucho más tiempo de lo esperado. En el pueblo Osunyai a los pies de la montaña Longido tuvieron que cancelar el censo durante tres días debido a que leones, elefantes y búfalos tomaron la zona, así que los funcionarios optaron por irse. Además gente que no quería participar hacía la misma marca de tiza en sus casas que los funcionarios para hacerles creer que su casa ya estaba lista. No he encontrado ninguna cifra sobre el censo de 2012, sólo que el distrito de Arusha ha alcanzado los 1,8 millones de habitantes.

La fotografía es en Arusha, camino a Tarangire. Vemos a dos mujeres y dos hombres, un carrito con mi fruta favorita, la piña, una de las mujeres balancea un cubo sobre la cabeza con la misma facilidad que el hombre que empuja el carrito de las piñas, lleva su gorro.

.se Arusha är staden där safariresan började. Tydligen blev den officiellt utnämnd till stad dagen innan vi kom dit. Tala om timing. I vanlig ordning gör jag efterforskning om orten långt efter att jag varit där. Eftersom jag kom in på stadsutnämningen är det rimligt att prata om folkräkningen. Myndigheterna räknade med att den skulle ta fem dagar att göra i Arushadistriktet och den skulle utföras av 5 057 personer. För att få räkna vissa av folkslagen var de bland annat tvungna att godkänna jakten på tolv zebror som skulle serveras till Hadzabefolket i Eyasisjön innan de räknades. Folkslaget i Mang’ola bad om apor men myndigheterna sa att de fick nöja sig med zebror. Men folkräkningen tog betydligt längre tid att utföra. I Osunyaibyn vid foten av Longidoberget fick de avbryta folkräkningen under tre dagar för lejon, elefanter och bufflar slagit läger i området och folkräknarna valde då att sticka. Vissa märkte också sina hus med krita för att lura folkräknarna att deras hus redan var klart. Hittar inga siffror om folkräkningen någonstans, det enda jag har hittat är att 1,8 miljoner människor bor i Arushadistriktet.

Bilden är tagen i Arusha när vi är på väg mot Tarangire. Vi ser två kvinnor och två män, en kärra med min favoritfrukt, ananas, ena kvinnan balanserar en hink på huvudet lika enkelt som mannen som puttar på ananaskärran bär sin mössa.


.uk Arusha is the city where the safari trip starts. Apparently, it was officially named city the day before we got there. Talk about timing. As usual, I do my research of the place long after I have been there. Since we are talking of a new city it is in place to talk about the census. Authorities estimated that the census would take five days to do in the Arusha district and it would be performed by 5.057 officials. In order to do the census on some of the tribes the authorities were for instance forced to authorize the hunt for twelve zebras to be served the Hadzabe people in Lake Eyasi before they got counted. The Mang'ola people asked for monkeys but the authorities said they had to settle with zebras. But the census took considerably longer time. In Osunyai Village of Longido they cancelled the census for three days because lions, elephants and buffaloes set camp in the area and the census officials left. Some people made the same chalk marking as the officers to foul the census officials that their house had been covered. I have not found any figures on the 2012 census. The only figure I have found is that the Arusha district has reached 1.8 million people.

The picture was taken in Arusha on our way to Tarangire. We see two women and two men, a cart with my favorite fruit, pineapple, one of the women balancing a bucket on her head as easily as the man who pushes the pineapple cart, wears his hat.

Canon EOS-1D X 1/500 second F/4.0 ISO 800 24 mm

Canon EOS-1D X
1/500 second
F/4.0
ISO 800
24 mm

arusha
pineapple